Home

Každá akce, na které je přítomen větší počet lidí, a vyžaduje osobu zodpovědnou za poskytnutí první pomoci – právě to jsme schopni pro Vás a Vaše akce zajistit.

Disponujeme školeným personálem, kvalitním materiálním vybavením a máme dlouholeté zkušenosti v zajišťování zdravotnických akcí.

Jsme schopni zajistit zdravotnické asistence většího rozsahu na kulturních i sportovních akcích.