Ceník

 imagesUNRGCYT7Liší se dle typu a délky trvání akce, počtu zdravotníků, přítomnosti lékaře či vozu RZP.

Kalkulace bude provedena po základních informací zadavatelem.

Důležité informace pro nás jsou:

• místo zajištění asistence

• požadavky na vybavení

• požadavky na personál (sestra/záchranář, lékař, vozidlo RZP)

• odhadovaný čas pro zajištění asistence

 

Ceny jsou více než příznivé – neváhejte nás oslovit, konečná kalkulace je vždy na základě vzájemné dohody!!!